Que é a Fábrica

Home  >>  Que é a Fábrica

A Luz tamén ten a súa historia : A Fábrica da Luz

A Fábrica da Luz é unha das primeiras infraestructuras hidroeléctricas construidas en Galiza. Levándonos a principios do Século XX, entre os anos 1914-1916, cando se constrúe ” A canle vella” paracanalizar a auga procedente do Río Mao e descargala na conocida A Fábrica da Luz. Converténdose nun hito tecnolóxico, social e arquitectónico para a zona.

A empresa que o constrúe chamábase La Gallega, pasando posteriormente a ser propiedade de Unión Fenosa. En tempos, suministraba electricidade a Monforte e a capital Ourensana, asícomo as localidades de esta parte da Ribeira Sacra A súa construcción deu ocupación a un gran número de veciños das parraquias da zona, estando en pleno funcionamento hasta ben entrado o siglo XX. Caendo en desuso tras a construcción da ” canle nova “, a nova canalización que hoxe descarga directamente no Río Sil No ano 2011 por iniciativa do Concello de Parada de Sil recuperase este Patrimonio Industrial para convertilo nun lugar de lecer e formación. Este traballo foi levado a cabo pola Arquitecta Paisaxista Isabel Aguirre, Premio Nacional de Arquitectura Manuel de Dehesa en 1997. Recuperando este testimonio da cultura industrial para dar os servizos de :

  • Albergue Turístico
  • Cantina
  • Sala Multiusos
  • Formación Ambiental
  • Actividades de Turismo Activo

Esta tarea é levada a cabo pola Empresa Concesionario Tempo Sacro, que ten como misión contribuir a conservación, divulgación e posta en valor dos recursos patrimoniais, cultarais e ambientais da zona